Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2014

Z moich wad składasz origami
Dajesz mi odpocząć
Nie muszę walić głową w mur
Rozchmurzasz mnie
Gdy wpadam w szał
Wyrywam własne kartki
Zbierasz je i składasz z nich
Żurawie origami
— Mela Koteluk
Reposted fromhardbitch hardbitch viaoborze oborze
Przez chwilę patrzymy sobie w oczy z taką samą emocją, z jaką patrzy się za okno, jadąc rano autobusem do pracy.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromhiena hiena viaoborze oborze
- ...bycie "sobą", cokolwiek to znaczy, tylko wobec matki to strategia skazana na porażkę. Rodzice odchodzą i rodzice nie są światem. Nie są naszym życiem. Cokolwiek do nich czujemy, cokolwiek o nich myślimy, jakkolwiek są ważni to nie oni będą z nami w łóżkach, to nie z nimi będziemy krzyczeć i płakać, i wyznawać najgorsze tajemnice, których nikomunigdy. Rozumiesz?
(...) Nie ma "nas" prawdziwych. Nie ma języka w którym możemy przekazać się drugiemu człowiekowi. Są atrapy, są protezy, języki pośrednie, twórczość, nawet seks. Ale są w nas takie miejsca, są w nas takie wspomnienia, uczucia, zapachy, smaki, są w nas takie zatrzymania serca i skręcenia żołądka, takie drżenia kolan, podniecenia ud, takie - są w nas miejsca, których nigdy nikomu nie pokażemy. Będziemy się starać. Będziemy walczyć i drapać paznokciami. Ale niektórych historii nie opowiesz. Jesteśmy niezdolni do prawdy. *wzrusza ramionami* Sorry, kiddo.
— Ochocki, Vithren, "Prawda i inne kłamstwa"
Reposted fromvith vith viaoborze oborze

December 03 2014

Reposted fromwstydem wstydem viapoezja poezja
Reposted frompapiertiger papiertiger viapoezja poezja
6717 6dd2
Reposted fromhavingdreams havingdreams viapoezja poezja
0305 ed48
Reposted fromtereska tereska viapoezja poezja
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viapoezja poezja
Reposted fromwstydem wstydem viapoezja poezja
2230 f46c
Reposted fromzenibyja zenibyja viapoezja poezja
8392 f3ad 500
Reposted fromwstydem wstydem viapoezja poezja
9759 960e 500
Reposted fromailurophile ailurophile viapoezja poezja
Reposted fromsfeter sfeter viapoezja poezja

November 02 2014

Reposted bycytatypoezjamaybeyou-xxSapereAudePuszkowakotzmarsagingerowaaRuedapolcia24oborzepuremindx

July 27 2014

Reposted fromargothiel argothiel viaperesekere peresekere
Reposted bycytatycytatyjoannnaperesekereRybenkaDimrostnezavisancherrytomorrowDangerousHope

July 23 2014

Reposted frominanutshell inanutshell viamyu myu

July 22 2014

Reposted bypoezjamyubobinkaurwisko

June 09 2014

Reposted bycytatyoddsoulmalfynkajadzka2magwordshurtidontcareiloveitwersjakieszonkowatobecontinuedhidenFlylegohouseoutlinerusalkadmiralsneakyyxforeveryoungxtobuildahomenojaDangerousHopemhsa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl